วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

ข้อสอบปลายภาคที่1 ปีการศึกษา 2561

ข้อสอบปลายภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เลือกชุดข้อสอบตามเลขที่

เลขที่ 1 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 2 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 3 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 4 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 5 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 6 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 7 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 8 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 9 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 10 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 11 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 12 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 13 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 14 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 15 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 16 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 17 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 18 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 19 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 20 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 21 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 22 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 23 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 24 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 25 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 26 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 27 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 28 ข้อสอบปลายภาค1
เลขที่ 29 ข้อสอบปลายภาค1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น